قیمت لوازم و اتصالات داربست فلزی

توضیحات تاریخ به روزرسانی  قیمت ریال  واحد  شرح ردیف 
ندارد 1399/05/22 145،000 یک عدد انواع بست چهار پیچ داربست فلزی دست دوم   1
ندارد 1399/05/22 2،100،000 یک عدد لوله 6متری 17.5کیلوی  دست دوم داربست فلزی  2
بدونه درز 1399/05/22 95،000 یک کیلو لوله داربست فلزی دست دوم از 1متر تا 5متر  3
 اتصال (رابط) 17 سانتی و 20 سانتی  1399/05/22 100،000 یک عدد انواع اتصال یا (رابطه) دست دوم  داربست فلزی  4
  1399/05/22   80،000 یک عدد مغزی وسط (رابط) دست دوم مخصوص داربست فلزی  5
  1399/05/22  110،000 یک عدد پیچ تی بست داربست فلزی  6
  1399/05/22  4،300 یک عدد واشر مخصوص داربست فلزی  7
  1399/05/22   9،200  یک عدد مهره مخصوص بست داربست فلزی  8
   1399/05/22  85،000  یک عدد پیچ مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  9
   1399/05/22  7،000 یک عدد  مهره مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  10
  1399/05/22  55،000  یک عدد بست دو پیچ داربست فلزی دست دوم  11
  1399/05/22  150،000 یک عدد  بست نو دو پیچ داربست فلزی  12
 وزن 1600 گرم  1399/05/22 210،000 یک عدد  بست نو چهار پیچ داربست فلزی  13
وزن 1300 گزم  1399/05/22  190،000 یک عدد  بست نوچهار پیچ داربست فلزی  14
 وزن1200 گر 1399/05/22  170،000  یک عدد بست نو  چهار پیچ داربست فلزی 15
  1399/05/22  220،000 یک عدد  بست نو  فولادی ورقی پرس شد  16
  1399/05/22  580،000 یک عدد  قالب (لوله یک متری دو سر بست) دست دوم  17
 ثابت  1399/05/22  1،670،000 یک عدد  جک سقفی صلیبی 3متری با سر ثابت دست دوم ‌  18
 سرجداشونده  1399/05/22  1،710،000   جک سقفی صلیبی 3متری با سر جدا شوند دست دوم  19
  1399/05/22 105،000 یک عدد قالب بتن 50*1 لبه 5 کیلویی 20
  1399/05/22 400،000   سر جک رزوه دار40سانتی کارکرده (دست دوم) 21
  1399/05/22 450،000   سر جک رزوه دار 50سانتی کارکرده (دست دوم) 22
ترمز دار 1399/05/22 850،000  یک عدد چرخ داربستی(ترمز دار) 23
بدون ترمز 1399/05/22 750،000  یک عدد چرخ داربستی(بدون ترمز) 23