مشاوره واتساپ 09131333842

قیمت لوازم و اتصالات داربست فلزی

توضیحات تاریخ به روزرسانی  قیمت ریال  واحد  شرح ردیف 
ندارد 1399/07/22 180،000 یک عدد انواع بست چهار پیچ داربست فلزی دست دوم   1
ندارد 1399/07/22 3،200،000 یک عدد لوله 6متری 17.5کیلوی  دست دوم داربست فلزی  2
بدونه درز 1399/07/22 135،000 یک کیلو لوله داربست فلزی دست دوم از 1متر تا 5متر  3
 اتصال (رابط) 17 سانتی و 20 سانتی 1399/07/22 150،000 یک عدد انواع اتصال یا (رابطه) دست دوم  داربست فلزی  4
  1399/07/22   100،000 یک عدد مغزی وسط (رابط) دست دوم مخصوص داربست فلزی  5
  1399/07/22  120،000 یک عدد پیچ تی بست داربست فلزی  6
  1399/07/22  2،500 یک عدد واشر مخصوص داربست فلزی  7
  1399/07/22   9،200  یک عدد مهره مخصوص بست داربست فلزی  8
   1399/07/22   12،000  یک عدد پیچ مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  9
  1399/07/22 10،000 یک عدد  مهره مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  10
  1399/07/22  100،000  یک عدد بست دو پیچ داربست فلزی دست دوم  11
  1399/07/22  280،000 یک عدد  بست نو دو پیچ داربست فلزی  12
 وزن 1600 گرم  1399/07/22  320،000 یک عدد  بست نو چهار پیچ داربست فلزی  13
وزن 1300 گرم  1399/07/22 300،000 یک عدد  بست نوچهار پیچ داربست فلزی  14
 وزن1200 گرم 1399/07/22  280،000  یک عدد بست نو  چهار پیچ داربست فلزی 15
  1399/07/22 330،000 یک عدد  بست نو  فولادی ورقی پرس شد  16
  1399/07/22  840،000 یک عدد  قالب (لوله یک متری دو سر بست) دست دوم  17
 ثابت 1399/07/22  3،100،000 یک عدد  جک سقفی صلیبی 3.5متری با سر ثابت دست دوم ‌  18
 سرجداشونده  1399/07/22   3،100،000   جک سقفی صلیبی 3.5متری با سر جدا شونده دست دوم  19
  1399/07/22 150،000 یک عدد قالب بتن 50*1 لبه 5 کیلویی 20
  1399/07/22 150،000  کیلویی سر جک رزوه دار40سانتی کارکرده (دست دوم) 21
  1399/07/22 150،000  کیلویی سر جک رزوه دار 50سانتی کارکرده (دست دوم) 22
ترمز دار 1399/07/22 1,750,000  یک عدد چرخ داربستی(ترمز دار) 23
بدون ترمز 1399/07/22 1,600،000  یک عدد چرخ داربستی(بدون ترمز) 23