قیمت لوازم و اتصالات داربست فلزی

توضیحات تاریخ به روزرسانی  قیمت ریال  واحد  شرح ردیف 
ندارد 1398/05/22 80،000 یک عدد انواع بست چهار پیچ داربست فلزی دست دوم   1
نداره 1398/05/22 920،000 یک عدد لوله 6متری 17.5کیلوی  دست دوم داربست فلزی  2
بدونه درز 1398/05/22 45،000 یک کیلو لوله داربست فلزی دست دوم از 1متر تا 5متر  3
 اتصال (رابط) 17 سانتی و 20 سانتی  1398/05/22  50،000 یک عدد انواع اتصال یا (رابطه) دست دوم  داربست فلزی  4
  1398/05/22   40،000 یک عدد مغزی وسط (رابط) دست دوم مخصوص داربست فلزی  5
  1398/05/22  10،000  یک عدد پیچ تی بست داربست فلزی  6
  1398/05/22   1،000 یک عدد واشر مخصوص داربست فلزی  7
  1398/05/22   2،000  یک عدد مهره مخصوص بست داربست فلزی  8
   1398/05/22  4،500  یک عدد پیچ مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  9
   1398/05/22  2،000 یک عدد  مهره مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  10
  1398/05/22  45،000   یک عدد بست دو پیچ داربست فلزی دست دوم  11
  1398/05/22  85،000  یک عدد  بست نو دو پیچ داربست فلزی  12
 وزن 1600 گرم  1398/05/22 170،000  یک عدد  بست نو چهار پیچ داربست فلزی  13
وزن 1300 گزم  1398/05/22  130،000  یک عدد  بست نوچهار پیچ داربست فلزی  14
 وزن1200 گر 1398/05/22  110،000   یک عدد بست نو  چهار پیچ داربست فلزی 15
  1398/05/22  150،000  یک عدد  بست نو  فولادی ورقی پرس شد  16
  1398/05/22  230،000  یک عدد  قالب (لوله یک متری دو سر بست) دست دوم  17
 ثابت  1398/05/22  1,160,000 یک عدد  جک سقفی صلیبی 3متری با سر ثابت دست دوم ‌  18
 سرجداشونده  1398/05/22  1,190,000   جک سقفی صلیبی 3متری با سر جدا شوند دست دوم  19
  1398/05/22 58,000 یک عدد قالب بتن 50*1 لبه 5 کیلویی 20
  1398/05/22 250,000   سر جک رزوه دار40سانتی کارکرده (دست دوم) 21
  1398/05/22 280,000   سر جک رزوه دار 50سانتی کارکرده (دست دوم) 22