مشاوره واتساپ 09131333842

لیست قیمت فروش تجهیزات داربست فلزی بابایی

سقف قیمت کف قیمت توضیحات تاریخ به روزرسانی  واحد  شرح ردیف 
19،000   17،000 ندارد 1399/07/22 یک عدد انواع بست چهار پیچ داربست فلزی دست دوم   1
 330،000  310،000 ندارد 1399/07/22 یک عدد لوله 6متری 17.5کیلوی  دست دوم داربست فلزی  2
14،000  13،000  بدونه درز 1399/07/22 یک کیلو لوله داربست فلزی دست دوم از 1متر تا 5متر  3
 16،000 14،000  اتصال (رابط) 17 سانتی و 20 سانتی 1399/07/22 یک عدد انواع اتصال یا (رابطه) دست دوم  داربست فلزی  4
 11،000 9،000    1399/07/22  یک عدد مغزی وسط (رابط) دست دوم مخصوص داربست فلزی  5
121،000  119،000    1399/07/22  یک عدد پیچ تی بست داربست فلزی  6
300  200    1399/07/22  یک عدد واشر مخصوص داربست فلزی  7
950 900    1399/07/22   یک عدد مهره مخصوص بست داربست فلزی  8
 14،000  1،000    1399/07/22   یک عدد پیچ مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  9
1،200  800   1399/07/22 یک عدد  مهره مخصوص رابطه (اتصال) داربست فلزی  10
11،000  9،000    1399/07/22   یک عدد بست دو پیچ داربست فلزی دست دوم  11
29،000   27،000   1399/07/22  یک عدد  بست نو دو پیچ داربست فلزی  12
33،000   31،000  وزن 1600 گرم  1399/07/22  یک عدد  بست نو چهار پیچ داربست فلزی  13
31،000  29،000  وزن 1300 گرم  1399/07/22 یک عدد  بست نوچهار پیچ داربست فلزی  14
29،000  27،000   وزن1200 گرم 1399/07/22   یک عدد بست نو  چهار پیچ داربست فلزی 15
34،000   32،000   1399/07/22 یک عدد  بست نو  فولادی ورقی پرس شد  16
85،000  83،000    1399/07/22  یک عدد  قالب (لوله یک متری دو سر بست) دست دوم  17
312،000  308،000  ثابت 1399/07/22 یک عدد  جک سقفی صلیبی 3.5متری با سر ثابت دست دوم ‌  18
312،000  308،000   سرجداشونده  1399/07/22    جک سقفی صلیبی 3.5متری با سر جدا شونده دست دوم  19
 16،000 14،000    1399/07/22 یک عدد قالب بتن 50*1 لبه 5 کیلویی 20
 16،000  14،000   1399/07/22  کیلویی سر جک رزوه دار40سانتی کارکرده (دست دوم) 21
16،000   14،000   1399/07/22  کیلویی سر جک رزوه دار 50سانتی کارکرده (دست دوم) 22
 178،000 172،000  ترمز دار 1399/07/22  یک عدد چرخ داربستی(ترمز دار) 23
168،000   158،000 بدون ترمز 1399/07/22  یک عدد چرخ داربستی(بدون ترمز) 23