مشاوره واتساپ 09131333842

طناب ایمنی

طناب ایمنی

Share
49 بازدید
 
 
طناب ایمنی
استفاده از وسایل استاندارد و کاربرد صحیح وسایل حفاظت فردی به همراه آموزش نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار در ارتفاع دارد. طبق آیین نامه موجود، کار در ارتفاع بالاتر از ۲ متر جزء کار در ارتفاع محسوب شده و باید مقررات لازم در این زمینه مورد توجه مسئولین ایمنی شرکت ها قرار گیرد طناب ایمنی مخصوص کار بروی داربست و جاهای که در زیر پای تکنسین اجسامی برای ایستادن وجود داشته باشدو کار آن جلوگیری از سقوط می باشد