مشاوره واتساپ 09131333842

تجهیزات داربست

درساختمان های در حال ساخت از ابزارهای وتجهیزات گوناگونی استفاده میشود .این تجهیرات برای تسهیل عملیات های ساختمانی به کار میروند. داربست ها ازابزارهای گوناگونی تشکیل شدند. یکی ازاین تجهیزات مورد نیاز سرجک است .که با آن آشنا میشوید .

سرجک
در هر ساختمان که در حال ساخت است. داربست هایی برای دسترسی به ارتفاع برپا میشوند. این داربست ها از لوله هایی تشکیل شده اند که با اتصال انها به همدیگر داربست را میسازند. میتوان با اضافه کردن این لوله ها ارتفاع داربستها را افزایش داد. این داربست ها انواع مختلف دارند. وکارهای مختلفی نیز انجام میدهند. سرجک ها در هرکدام ازاین داربست ها یک نقش ثابت ومعین دارند. و در انواع مختلف این داربست ها فقط تفاوت کمی درعملکرد سرجکها ایجاد میشوند. وجود انواع سرجک ها در هرانواع داربست ها به ما این امکان را میدهد. که داربست را در ارتفاع مورد نظر تنظیم کنیم. وکاربا داربست برای ما آسانتر میشود.دراصطلاح به سرجک هایی که میتوان آنهارا مورد نظر قرار داد.سرجک قابل رکلاژ یا سر جک تنظیم گویند. سرجک قابل تنظیم یا سرجک رکلاژ ازمتعلقات قالبندی فلزی برای تعین دقیق ارتفاع وتراز ارتفاع سقف دربالای داربست نصب میشود. ابزار های اصلی سرجک به شرح زیر میباشد. برلت یامیلگرد 32
شکل به ضخامت 5میلیمتر uورق
مهره کلنگی به این مهره ازجنس چودن نشکن یا داکتیل است.
4 عدد لچکی به دلیل داشتن استحکام بیشت
سرجک قابل تنظیم درجه داربست های کفراژبند
د ربست های چکشی
اسکاتلدها
علاوه بر تنظیم دقیق ارتفاع سرجک قابل تنظیم با توجه به نوع داربست وظایف دیگری نیز میتوان انجام دهند. مانند1-داربست های کفراژ بند ارتفاع کفراژ بند زیر سققف برای قالبندی
2-داربست های مثلثی وظیفه ی پیچ وسقف کردن پایه های داربست اندازهای سرجک قابل تنظیم
3-سرجک قابل تنظیم 40 سانتی متر -50سانتی متر-50سانتی متری- 60سانتی متری -70سانتی متری-80 سانتی متری

پیچ ومهره بست داربستی
برای بستن مهره ها ومهار کردن اتصالها ی پیچی بکار میروند. جنس مهره ها باید متناسب باجنس پیچ انتخاب شوند. نوع دنده مهره وپیچ نبایدیکسان باشد برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند.همراه با خود مهره عرضه میشوند. مهره ها اکثرا به فرم شش گوشه ساخته میشود.
, پیچ سیو. به جسمی حلقه ای شکل گرد یا چند ضلعی است. که داخل سوراخش زرده شده است. مهره ها ی یراقی شکلی برای پیچ ها هستند. تابه واسطه آنها پیچ ها سختر درمسیر پیچش خود بسته شوند. مهره وپیچ اصطلاحا باحالت مادگی ونری درون هم چفت میگردد. زرده وشیار مهره ها بازرده وشیار پیچ ها باید دارای تاب خاص برای چرخش صحیح پیچ درون مهره باشد. یکی ازپیچ های موجود . تی همان پیچ داربست یا پیچ بست .چهارپیچ ودوپیچ می باشد. پیچ تی باکیفیت ومقاوم جهت بستن وری بست های داربست که از جنس داکتیل میباشد. ازمهمترین دلایل استفاده پیچ ومهره درکشورهای صنعتی عدم نیاز به جوشکاری زمان سازه وموقعیت ها سخت هم چنین سرعت بیشتر اجرا درمحل نصب بست به سازه ها ی جوشی است. وهمچنین به سرعت انهاراازهم جدا نموده.که به لحاظ اقتصادی هزینه کمتری دارند. هم دقت باز بودن دست طرح در بهینه سازی ساخت مقاطع باوزن کمتر امکان کاهش وزن بازه توسط طراح به راحتی امکان پذیر است. پیچ ومهره واشر داربست فلزی مهره داربستی دور 21به ارتفاع 12میل می باشد. که جهت مونتاژ بست های داربستی مورد استفاد قرر میگیرد. واشر از جنس فلز ودرسایز های 2.3.4میل موجود میباشد. به جسمی حلقه ای شکل گرد یا چند ضلعی است. که داخل سوراخش زرده شده است. مهره ها ی یراقی شکلی برای پیچ ها هستند. تابه واسطه آنها پیچ ها سختر درمسیر پیچش خود بسته شوند. مهره وپیچ اصطلاحا باحالت مادگی ونری درون هم چفت میگردد. زرده وشیار مهره ها بازرده وشیار پیچ ها باید دارای تاب خاص برای چرخش صحیح پیچ درون مهره باشد. یکی ازپیچ های موجود . تی همان پیچ داربست یا پیچ بست .چهارپیچ ودوپیچ می باشد. پیچ تی باکیفیت ومقاوم جهت بستن وری بست های داربست که از جنس داکتیل میباشد. ازمهمترین دلایل استفاده پیچ ومهره درکشورهای صنعتی عدم نیاز به جوشکاری زمان سازه وموقعیت ها سخت هم چنین سرعت بیشتر اجرا درمحل نصب بست به سازه ها ی جوشی است. وهمچنین به سرعت انهاراازهم جدا نموده.که به لحاظ اقتصادی هزینه کمتری دارند. هم دقت باز بودن دست طرح در بهینه سازی ساخت مقاطع باوزن کمتر امکان کاهش وزن بازه توسط طراح به راحتی امکان پذیر است.پیچ ومهره وواشر داربست فلزی مهره داربستی دور21به ارتفاع12میل میباشد. که جهت مونتاژ بست های داربستی مورداستفاده قرار میگیرد. واشراز جنس فلز که درسایزهای 2.3.4میل موجودمیباشد. که جهت مونتاژ بست های داربستی مورد استفاده قرار میگیرد. داربست فلزی بابایی اماده ارایه انواع خدمات داربستی اعم ازنصب وراه اندازی داربست به شما عزیزان می باشد.که با نازلترین قیمت وکیفیت بالا وارسال به تمامی نقاط کشور.