مشاوره واتساپ 09131333842

تعرفه سال 1400 چهار محال بختیاری و شهرکرد

چاپ تعرفه داربست فلزی

اتحادیه صنف سازندگان مسکن و ساختمان

تعرفه ليست قیمت نصب و اجرای داربست فلزی در چهارمحال و بختیاری شهرکرد سال 1400


ردیف

شرح

مبلغ به ریال

1

اجاره داربست فلزی 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
از7 متر بالاتر در ازای هر مترافزایش ارتفاع 5000 ریال اضافه می شود.قیمت هر متر

16،000،000
160،000

2

اجاره داربست فلزی از 1الی150 مترمکعب جهت گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی و... از 1 روز تا15 روز
از150 متر به بالا هر متر مکعب

16،000،000
100،000

3

اجاره داربست به صورت چهارپایه متحرک به ابعاد 3*3 تا ارتفاع 4 متر و 6 متر
اجاره داربست به صورت چهارپایه چرخ دار به ابعاد 3*3 تا ارتفاع 4 متر و 6 متر

9،000،000
10،000،000

4

اجاره داربست داخل آسانسور به ابعاد 1*1 به ازای هرطبقه

4،000،000

5

اجاره داربست نورگیر پاسیو به ابعاد 2*2 به ازای هر طبقه

5،000،000

6

اجاره داربست دیوار برشی به عرض 3 متر به ازای هر طبقه

5،000،000

7

اجاره داربست دیوار برشی به عرض 4 متر تا عرض 6 متر

6،000،000

8

اجاره داربست جهت طاق نصرت تا طول 6 متر
از 6 متر به بالاتر هرمترطول 800،000 ریال می باشد

16،000،000

9

اجاره داربست فلزی جهت بتون(کفراژ) 1 الی 100 متر با فاصله  پایه های 1*1
هرمتر مکعب
زیر50 متر
داربستی که ارتفاع کمتر از 2 متر دارد هر متر مکعب

40،000،000
400،000
20،000،000
600،000

10

اجاره داربست فلزی جهت بتون(کفراژ) 1 الی 100 متر با فاصله پایه کمتر از یک متر(90 و 80 سانتی متر)
هرمترمکعب 
پایه های زیر 70 سانت

60،000،000
600،000
800،000

11

اجاره نصب داربست فلزی داخل سر سرا

16،000،000

12

نصب تابلو در شهر به ابعاد 3*2 تا 15 روز(داخل شهر300،000 ریال،بیرون شهر تا 15 کیلومتر4،000،000 ریال)

3،000،000

13 

اجاره نصب داربست جهت نرده و گارد ریل تعداد شاخه لوله در هرمتر طول در ارتفاع                                                                                                      16،000،000

14 

هزینه هر سرویس که جهت تغییرات داربست یا اضافه کردن به دستور کارفرما انجام می شود                                                                                              6،000،0000 

 

 

 

 تبصره1:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنماید ضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.


تبصره2:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر 20 کیلومتر 30% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز20 کیلومترتوافقی می باشد. 

تبصره3:مدت نصب داربستها یک ماهه و در صورت تجاوز از یکماه،ماه های بعد کرایه یک ماه تمام دریافت میگردد.

تبصره4:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی
 سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد. 

تبصره5:نصب داربست جهت دیوار برشی در مرحله اول حد اقل قیمت و برای مراحل بعدی هر مرحله 3،500،000 ریال اضافه می گردد.