مشاوره واتساپ 09131333842

تخته زیر پایی

 تخته زیرپایی چیست؟
در عملیات های ساختمانی از تخته زیر پایی استفاده می‌شود. در ساخت و سازها اکثر اوقات نیاز است تا کارگران برای ایستادن خود از تخته‌ای برای زیر پای خود استفاده کنند. به همین خاطراست که تخته بنایی دارای کاربرد بسیار بالایی است.
تخته زیرپایی یا همان بنایی با توجه به کاربردی که دارند دارای انواع مختلفی هستند ازجمله کاربردآن ها در گچ کاری دیوار ، گچ کاری سقف ، گچ کاری ساختمان، رنگ آمیزی دیوار و سقف‌ها، تعمیر و ساخت قسمت‌های مختلف ساختمان استفاده می‌شود.
اصولا تخته بنایی را روی داربست فلزی و چوبی ساختمان قرار میدهند که سبب می شود تا حرکت کارگران در قسمت‌های مختلف را آسان‌تر کند
تخته زیرپایی باید دارای استحکام و مقاومت بالایی باشد تا بتواند ایمنی و سلامت جانی کارگران را تضمین کند و باعث ثبات قرارگیری آن ها بر روی داربست شود همچنین موجب شود تا کارگرانی که بر روی تخته زیرپایی قرار گرفته اند دچار کمترین تکانه و لغزش شوند.

انواع تخته زیر پایی
از نکاتی که در این مورد باید حتما مورد بررسی قرار داد این است که تخته هایی که در کشور ما عرضه می شود از نوع چوب روسی تهیه می شود که طول این تخته های زیرپایی ۳ متر، ۴ متر و ۶ متر است همچنین ضخامت این نوع تخته ها حدود ۵/۲ سانتی متر است وعموما پهنای تخته های روسی را در ابعاد 20،12،10سانتی متر می سازند. دلیل متغیر بودن عرض های تخته های زیرپایی این است که بتوان برای داربست های گوناگون از تخته ای مناسب استفاده کرد.
کشور ما هم به تولید تخته زیر پایی ایرانی پرداخته که ضخامت این تخته ها ۵/۲ سانتی مترو طول 4متر عرضه می شوند.
عرض تخته بنایی ایرانی نیز به طور معمول ۱۰ سانتی متر یا ۱۲ سانتی متر و همچنین ۱۵ سانتی متر تعیین می شود
تخته زیر پایی-تخته بنایی-تخته زیر پایی چیست؟-تخته بنایی چیست؟-کاربرد تخته زیر پایی-کاربرد تخته بنایی-تخته زیر پایی روسی- تخته زیر پایی ایرانی-طول تخته زیر پایی-طول تخته بنایی-عرض تخته زیر پایی-عرض تخته بنایی- ارتفاع تخته بنایی-ارتفاع تخته زیر پایی-پهنای تخته زیر پایی-پهنای تخته بنایی-جنس تخته زیر پایی- جنس تخته بنایی-شکل تخته بنایی-شکل تخته زیر پایی-انواع تخته بنایی-انواع تخته زیر پایی-تصویر تخته بنایی- تصویر تخته زیر پایی-تخته زیر پایی و داربست-تخته بنایی و داربست-تخته بنایی و داربست فلزی بابایی-تخته زیر پایی و داربست فلزی بابایی-تخته بنایی و داربست فلزی در اصفهان-تخته زیر پایی و داربست فلزی در اصفهان.